Köp & Leveransvillkor

  

 

Köp & Leveransvillkor

 

1. Om Bokstavskex

 • Företaget har organisationsnummer 691228-6769.
 • Företagets säte och postadress är Bokstavskex, c/o Budskaparna Media, Särestad Höjen 3, 46791 Grästorp, Sverige.
 • Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till shop@bokstavskex.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

2. Behandling av personuppgifter

 • Bokstavskex behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina beställningar och förfrågningar samt för att anpassa våra webbsidor. Personuppgifterna används också för att vid behov kunna kontakta dig samt för att kommunicera information och erbjudanden. Vi skyddar dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med GDPR. Du kan som kund alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort dina uppgifter från vårt register. Detaljerad information om vår cookie- och personvärnpolicy kan du läsa här.

3. Beställning

 • När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finns uppgifter om produkter, priser, din leveransadress och kontaktuppgifter.
 • Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till shop@bokstavskex.se.
 • Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls. För att handla i vår internetbutik måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans godkännande.

4. Leverans

 • Våra produkter trycks efter lagd beställning och tiden detta tar kan variera beroende på produkt, orderingång m.m. men sker normalt inom fem dagar.
 • Leveranstid till Sverige är normalt några dagar efter produktens färdigställande.
 • Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: shop@bokstavskex.se.
 • Vid ej mottagen leverans/outlöst beställning returneras ditt paket till oss eller vår underleverantör. Vi förbehåller oss då rätten att debitera våra faktiska fraktkostnader.
 • Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad skall du omedelbart anmäla skadan till ditt utlämningsställe alternativt fraktbolaget. Dokumentera skadorna med bilder. Meddela även oss på e-postadress shop@bokstavskex.se.

5. Priser

 • Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.
 • Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av onormalt stora förändringar av valutakurser, inköpspriser, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller sig Bokstavskex rätten att annullera ordern.

6. Ångerrätt

 • Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som börjar räknas från dagen efter du har tagit emot en beställd vara.
 • Du får gärna öppna förpackningen och kontrollera varan i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Ångerrätt gäller om varan och originalförpackningen är i väsentligen oförändrat skick när den returneras. Om varan hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt (för att fastställa egenskaper och funktion) och inte är i väsentligen oförändrat skick förbehåller sig Bokstavskex rätten att göra värdeminskningsavdrag på belopp som skall återbetalas.


 6.1 Vid nyttjande av din ångerrätt: 

 • Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss shop@bokstavskex.se. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Konsumentverket har en blankett för detta som du kan använda. Du finner den här.
 • Du bör omedelbart och senast inom lagstiftade 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.
 • Vi föreslår att du sänder tillbaka produkterna med samma transportbolag som först levererade dem till dig. Kontakta oss så kan vi hjälpa till att ordna returfraktsedlar.
 • Du ansvarar för leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.
 • Återbetalning till kund sker inom 14 dagar från mottagandet av returnerad vara.
 • Vid återbetalning till kund förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt, liksom kostnaderna för frakt och returfrakt.

6.2 Ångerrätten gäller inte vid:

 • Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.
 • Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.
 • Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
 • Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

För mer information från Konsumentverket om den lagstiftade ångerrätten, se här.

Konsumentverket har också en särskild ångerblankett du kan välja att använda, se här.

7. Reklamation och klagomål

 • Skulle produkten vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
 • Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
 • Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.
 • Du måste alltid skicka tillbaka den defekta varan om vi begär det. Vi ordnar returfraktsedel för lämpligt transportbolag.

7.1 Hur går du tillväga vid reklamation?

 • Eventuella fel och defekter ska alltid anmälas till shop@bokstavskex.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet. Skicka även bilddokumentation om detta är möjligt.
 • Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Här kan du läsa information från Konsumentverket om reklamation

8. Ansvarsbegränsning 

 • Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.
 • Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
 • Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

9. Produktinformation

 • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid att återge produkterna så korrekt som möjligt.

10. Information om Cookies

 • Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Detaljerad information om vår cookie- och personvärnpolicy kan du läsa här.  Mer information om cookies kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

 

11. Ändringar till de Allmänna Villkoren

 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order.
 • Senaste uppdateringen av dessa Köp & Leveransvillkor skedde 23-01-27

12. Tvist och lagval

 • I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
 • Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

 Du kan ladda ned våra Köp & leveransvillkor för utskrift här.