Integritetspolicy

GDPR

Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som lag i Sverige. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen). GDPR antogs av EU i april 2016. 

De nya bestämmelserna har ett starkt fokus på integritetsskydd. Det måste uppges tydligt vad syftet är med att använda personuppgifterna och behandlingen av dem får bara ske i samtycke.

Du som enskild individ får bättre kontroll över dina personuppgifter. Detta är positivt även för oss som företag, för vi vill såklart att våra kunder är nöjda och vi vill bara sända ut relevant information till dem. 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive vårt användande av cookies.

Behandling av personuppgifter

Bokstavskex behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina beställningar och förfrågningar samt för att anpassa våra webbsidor. Personuppgifterna används också för att vid behov kunna kontakta dig samt för att kommunicera information och erbjudanden.

Om myndigheter kräver tillgång till dina personuppgifter kommer vi bara lämna över dem om lagen kräver detta.

Om Bokstavskex säljs kommer köparen att överta insamlade personuppgifter, men endast om köparen förbinder sig att följa GDPR.

Automatisk datainsamling

Cookies

Vi använder oss på våra webbsidor av cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Den ger oss möjlighet att se hur webbplatsen används och att anpassa webbplatsen för din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt ändra någon annan data på din dator.

De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om du vill går det att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser.

Google

 • Google Analytics: ger oss möjligheten att se hur besökarna till vår webbsida använder den. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer. Genom Google Analytics kan vi se vad för innehåll som är populärt och lättare anpassa våra sidor så de ger dig mer av det du uppskattar. Vi kan inte identifiera dig som individ utifrån den här informationen.
 • Google Adwords: Genom kod från Google AdWords kan vi se vilka sidor som ledde till inskick via kontaktformulär. Detta gör att vi kan bruka vår budget för betalda sök bättre. Vi kan inte identifiera dig som individ utifrån den här informationen.

Här finner du information från Google om hur olika cookies från dem används.

Du kan läsa mer om hur Google Analytics använder insamlad data här

Du kan hindra informationen Google-cookien genererar om ditt användande av vår webbsida från att samlas in och användas av Google i framtiden genom att ladda ned och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din nuvarande webbläsare. Här hittar du detta tillägget

Vilka personliga data hanterar vi?

Typen av uppgifter vi hanterar inkluderar:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • Kommunikation mellan dig och Bokstavskex
 • Orderhistorik
 • Användarnamn 
 • Trafikinformation som levereras av din webbläsare, som webbläsarversion, språk, adress till sidan du kom från och annan trafikinformation som IP adress, samt klickbeteenden som vilka länkar du klickar på och när. Vi kan inte identifiera dig som individ utifrån den här informationen.

Klarna

När du lägger en beställning i butiken med Klarna Checkout som den valda betalningsmetoden skickas information om din beställning (namn, pris, mängd, SKU) till Klarna. När köpet är genomfört skickar Klarna leverans- och fakturaadress tillbaka till butiken. Dessa data, samt ett unikt ID för köpet sparas sedan som leverans- och fakturadata i ordern hos butiken.

Dina rättigheter

Rätt att avanmäla sig från reklamutskick

Du har rätt att avböja marknadsföringsmaterial från Bokstavskex och kan göra så genom att:

 • (a) Följa instruktionerna för avregistrering i relevant utskick
 • (c) Kontakta oss via epost till shop@bokstavskex.se

Tillgång 

Du har rätt att få en kopia av dina personliga uppgifter. Kontakta oss via epost till shop@bokstavskex.se om du önskar det.

Radering 

Du har rätt att få dina personliga uppgifter raderade, så länge det inte krockar med något lagstadgat krav på att vi sparar dem en viss tid (exempelvis Bokföringslagen). Kontakta oss via epost till shop@bokstavskex.se om du önskar det.

Datasäkerhet

Hur vi skyddar dina uppgifter

Bokstavskex tar ansvaret för dina personuppgifter på allvar. Vi förbinder oss att göra vad vi kan för att förhindra oauktoriserad tillgång till dem. Det är också viktigt för oss att uppgifterna hanteras korrekt, för att försäkra oss om informationens integritet och tillgänglighet. Som en del av vårt åtagande använder vi oss av rimliga och lämpliga fysiska, tekniska och administrativa procedurer till att förvalta uppgifterna vi samlar in på ett säkert sätt.

 • Säker miljö – vi skyddar informationen genom att följa allmänna rekommendationer om säkerhet på datorer och internet.
 • Säker webbkommunikation – Vår hemsida använder kryptering genom SSL. Betalningslösningar genom tredje part hanteras av dessa parter, och sker också genom krypterad kommunikation.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Bokstavskex kommer bara spara dina kunduppgifter så länge vi behöver för våra redovisade syften, med hänsyn taget till att vi vill kunna bevara en god kundupplevelse och svara på frågor om tidigare interaktioner. Vi måste också ta hänsyn till att det kan finnas lagliga krav på att behålla viss information under längre tid, som Bokföringslagen.

Detta innebär att vi kan behålla dina personuppgifter en rimlig period efter din senaste interaktion med oss. När uppgifterna vi har inte längre är nödvändiga för detta så raderar vi dem ur vårt system. Vi kan behålla vissa uppgifter efteråt, men i sådana fall endast i anonymiserad form.

Ändringar av dessa principer

Om vi ändrar dessa principer kommer vi posta den reviderade utgåvan här, med ett uppdaterad revisionsdatum. Vi uppmuntrar våra kunder att kontrollera detta regelbundet. Om vi skulle göra stora ändringar som innebär stora skillnader så kan vi komma att informera våra kunder om detta direkt, till exempel via epost, innan ändringarna träder i kraft.

Senaste uppdateringen av våra personvärnsprinciper skedde 230127

Hur du kontaktar oss

Vi värdesätter dina åsikter. Om du har några kommentarer om detta dokument, eller om något är oklart, kontakta oss gärna på shop@bokstavskex.se. Du kan också skriva till Bokstavskex, c/o Budskaparna Media, Särestad Höjen 3, 46791 Grästorp.